CÉLKITŰZÉS
& Küldetés
Alapító okirat

AZ EGYESÜLET CÉLJA

Pálinka, párlat és gasztronómiai kultúra szakmai alapokon történő fejlesztése.

Az egyesület alapelveit az alábbi 6 pontos szakmai szempontrendszer határozza meg:

 1. egyesít minden olyan pálinka és gasztronómiai magas szaktudású szaktekintélyt, egyesületet, kis,-és őstermelőt, akik tudásuk legjavával szolgálják a magyar pálinka, párlat és gasztronómiai kultúra fejlesztését
 2. megalkot egy olyan intézetet, ahol a fent említett szakterületeken kiemelkedő oktatási tevékenységet végez
 3. a feledésbe merült, őshonos magyar gyümölcsöket felkarolva újra népszerűvé teszi
 4. kutató-fejlesztési együttműködést alakít ki gyümölcskutató állomásokkal, egyetemekkel
 5. célkitűzéseivel elutasítja és elítéli a magán párlatfőzéssel kapcsolatos kriminalizálást, törvénytelen versenyszervezést, szakmaiatlan hozzáállással megalkotott oktatási formákat, versenypárlatok utaztatását, más versenyzők tételeinek újranevezését
 6. hiteles, kimagasló szakmai alapokon nyugvó, egyedi versenybírálói képzéssel, szakmailag korrekt, hiteles versenyeket szervez, s bonyolít le

Az egyesület tevékenysége:

 1. Tudományos kutatások, termékfejlesztés
 2. Pálinka és nemzetközi párlattechnológiai oktatások
 3. Rendezvényszervezés – vendéglátó ipari szakemberek továbbképzése, párlat sommelier képzés, versenyszervezés, szakmai publikáció

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Alapító tagok

Hornyák Ottó

Hornyák Ottó

Alelnök, Alapító, Élménygasztronómiai szekció tag

Pavlicsek Csaba

Pavlicsek Csaba

Elnök, Alapító, Pálinka és Párlat szakértő, Pavlinkum Profilanalitikai és Párlattechnológiai Iskola Képzésvezetője

Mladoniczki István

Mladoniczki István

Alelnök, Alapító, Pálinkamester Szakmérnök, Pálinkabíráló

Meszáros-Komáromy Dénes

Meszáros-Komáromy Dénes

Alapító, Pálinkamester Szakmérnök

Ari András

Ari András

Alapító, Okleveles pálinkamester, pálinkabíráló

Czeglédi Zsolt

Czeglédi Zsolt

Alapító, Pénzügyi, jövedéki és pályázati szekció tag

Popucza Péter

Popucza Péter

Alapító, Gyümölcspálinka Gyártó

Somogyi Balázs

Somogyi Balázs

Alapító, Gyümölcspálinka Gyártó

Fabulya Attila

Fabulya Attila

Alapító, Okleveles pálinkabíráló, Sommelier, Nemzetközi Sörbíra

SZEKCIÓK

Az alapítótagság szekciói, kötelezettségei, feladatai

Az egyesület alapítótagsága külön szekciókra oszlanak meg, amelyek tevékenységi köreiben, tagjai az alábbiak szerint járhatnak el.

Élménygasztronómiai szekció:
Célja és feladata olyan gasztronómiai rendezvényeken történő részvétel, ahol magas szintű ételkészítés és pálinka/párlat technológiai élmény történik. A pálinkagasztronómia ideális és kiaknázatlan lehetősége a fejlődésnek, fejlesztésnek. Fontos, hogy a rendezvény minden apró részletét ezen szekció tagjai végzik el, nyújtják be költségeinek igényét a pénzügyi szekció részére.
Elnök: Hornyák Ottó
Tagság: Mladoniczki-Preizler Nikolett, Pavlicsek Csaba

Pénzügyi, jövedéki és pályázati szekció:
Feladata és célja, az egyesület költséggazdálkodása, a költségek optimalizálása az alapvető működési költségektől kezdve a versenyszervezés és lebonyolítás költségein át az egyesületi pálinkák értékesítéséig. A felmerülő költségek, kiadások, számlák, stb. felügyelete, vizsgálata, a pontos elszámolás és elszámoltatás végrehajtása.
Elnök: Popucza Péter
Tagság: Ari András, Somogyi Balázs, Czeglédi Zsolt

Oktatás és technológia szekció:
Célja és feladata tudományos kutatási munkák elvégzése, végrehajtása pálinkák, párlatok témakörében. Egyedi oktatási és fejlesztő tevékenység elvégzése, a tudás átadása, szakszerű oktatási formákban történő technológiai és érzékszervi kompetenciák fejlesztése. Előadások, tanulmányi utak, továbbképzéseken történő részvétel, tanulmányi és szakmai beszámolók elkészítése, szakkönyvtárfejlesztés.
Elnök: Pavlicsek Csaba
Tagság: Mladoniczki István, Mészáros-Komáromy Dénes

A 10 fő alapító tagnak évente szakmai gyakorlati vizsgát kell tenni érzékszervi bírálatból és elemzésből, melyhez kötelező, az évente 5 tréningen történő részvétel. Ezen tréningeken történő részvételt kiválthatja és/vagy kiegészítheti az alábbiakkal, de vizsgáznia kell:

 • Quintessence Pálinka és párlatverseny adott évi zsűritagja
 • Brillante Pálinka és párlatverseny adott évi zsűritagja
 • Scientia Pálinka és párlatverseny adott évi zsűritagja

Az adott évi vizsgát minden év március-június közötti időszakban tartjuk.
Az egyesület által végzett oktatási tevékenységek, tudományos kutatások, módszerek-módszertani fejlesztések, versenyszabályzatok, a versenyek és oktatások technikai és gyakorlati munkái mind az egyesület tulajdonát képezik. Ezen dokumentumok használata kizárólag az egyesület beleegyezésével történhet meg.

RENDES TAGOK - FELVÉTEL

A tagság

1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja, továbbá a szakmai felvételi elbeszélgetésen pozitív elbírálást kap.

Tagdíj

2. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 25.000- Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év január 10. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

A VIP tagdíj összege 50.000,- Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év január 10. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év január 10. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

Fő támogatóink